top of page

Privacy Verklaring   Jeannette neemt privacy serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jeannette Kroeskop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25mei2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij de mogelijkheid geven daar schriftelijk bezwaar tegen te maken.

 

Contactgegevens  Jeannette Kroeskop, Nolenslaan 58, 3741VV Baarn, Nederland
M 0650476656 | E info@jeannettekroeskop.nl
KvK 31050173 | Bank - Triodos NL12TRIO0338717323 tnv J.M. Kroeskop

 

Welke gegevens worden verzameld  Persoons gegevens welke worden verzameld voor blog / nieuwsbrief zijn naam en emailadres. Voor facturatie worden naam, adres, telefoonnummer en emailadres verzameld. Persoonlijke informatie en gegevens worden niet gedeeld met derden mits na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het zenden van de schriftelijke blog / nieuwsbrief die maximaal 2 x per maand worden verzonden. Adres gegevens worden gebruikt voor het verzenden van facturen van afgenomen diensten. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Email en mailinglijsten  Deze website is gemaakt en gehost in/door Wix. TransIp is een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website afhandelt. Alle e-mails die je ontvangt worden verzonden via de servers van Wix. Naam en emailadres slaan wij op zolang je op de nieuwsbrief / blog bent ingeschreven. Wilt je dit niet langer ontvangen mail dan naar info@jeannettekroeskop.nl en wij verwijderen je binnen 14 dagen van de aangegeven mailinglijst(en).

 

Facturatie en boekhouden  De schriftelijke facturatie wordt uitgevoerd via MS-Word/pdf, verwerking van de boekhouding in MS-Excel door Jeannette Kroeskop. Wij delen naam, adres, persoonsgegevens en details met betrekking tot uw diensten afname (behandeling of gesprek-traject) niet met derden. Uitsluitend voor de jaarlijkse eindcontrole wordt de boekhouding overgedragen aan een derde partij welke ook gehouden is aan de privacy verklaring. Voor financiële transacties maken wij, in voorkomende gevallen, gebruik van de Triodos bank.

 

Automatisch verzamelde gegevens  Gegevens die automatisch worden verzameld door de website (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen   Wij bewaren de gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens tenminste 7 jaren te bewaren. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

 

Rechten  Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@jeannettekroeskop.nl

 

Cookies  Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek  In voorkomende gevallen kan Jeannette Kroeskop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen.

bottom of page